Kontrola Jakości

W celu zapewnienia jakości wykonywanych badań Laboratorium BIO-CHIC zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz monitoruje czynniki, które mają bezpośredni wpływ na rzetelność i wiarygodność uzyskiwanych wyników.

Laboratorium, aby zapewnić wiarygodne wyniki badań wprowadziło stałą wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę jakości analiz. Raz w roku BIO-CHIC przystępuje do badań biegłości – porównań międzylaboratoryjnych, które dotyczą zarówno metod ilościowych jak i metod jakościowych. Poddawano ocenie farmakopealne metody czystości mikrobiologicznej produktu leczniczego, środowiska produkcji jak również metody badania kosmetyków według akredytowanych Norm ISO. Uczestniczyliśmy w następujących badaniach:

- Oznaczaniu ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych (TAMC)
- Wykrywaniu obecności Staphylococcus aureus
- Oznaczaniu liczby pleśni i drożdży (TYMC)
- Wykrywaniu obecności Pseudomonas aeruginiosa
- Wykrywaniu obecności E.coli
- Wykrywaniu obecności Salmonella
- Oznaczaniu bakterii gram ujemnych tolerujących żółć

W przypadku badań jakościowych i ilościowych Laboratorium uzyskało wyniki zadowalające. Pracownicy laboratorium pozytywnie wykryli obecności poszukiwanych drobnoustrojów.

Uczestnictwo w takich badaniach jest obiektywnym sposobem oceny i demonstracji dokładności uzyskiwanych wyników. Uzyskane wyniki są świadectwem naszych kompetencji. Nasz Klient zyskuje pewność, że laboratorium BIO-CHIC jest biegłe w badaniach ilościowych i jakościowych oraz, że jest partnerem gwarantującym usługi zgodne z najwyższymi standardami.