CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.

Polityka Jakości

Polityka systemu zarządzania dotycząca jakości.  Deklaracja Kierownictwa

 

Motto działania

Nasza egzystencja oparta jest na budowaniu zaufania i poczuciu bezpieczeństwa naszego klienta

Jakość rozumiemy jako:

 • Ciągłe doskonalenie metod pracy i realizowanych procesów przez audity wewnętrzne oraz podejmowanie stosownych działań korygujących i działań zapobiegawczych,
 • Wykonywanie badań w taki sposób, aby były spełnione wymagania odpowiednich norm oraz zaspokojone potrzeby klienta, organów stanowiących lub organizacji udzielającej uznania,
 • Wyniki badań wiarygodne i rzetelne,
 • Efekty projektów wdrożeniowych satysfakcjonujące klientów.

 

 1. Głównym zadaniem BIO-CHIC Spółka z o.o. jest działalność usługowa w zakresie badań mikrobiologicznych produktów leczniczych, badanych produktów leczniczych, kosmetycznych, wody oraz czystości mikrobiologicznej środowiska.

Nadrzędnym naszym celem jest utrzymanie wizerunku laboratorium wiarygodnego, profesjonalnego i rzetelnego, ukierunkowanego na zadowolenie Klientów z jakości świadczonych przez nas usług.

 

 1. Kierownictwo Laboratorium BIO-CHIC Sp. z o.o. jest stale zaangażowane w rozwój, wdrożenie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania dotyczącego Jakości w Laboratorium Mikrobiologicznym poprzez:
 • komunikowanie wewnątrz organizacji znaczenia i nacisku na spełnianie wymagań klienta oraz wymagań przepisów i regulacji prawnych – realizowane jest to poprzez spotkania kierownictwa z pracownikami, audity wewnętrzne, przeglądy systemu przez kierownictwo oraz szkolenia;
 • ustanowienie Polityki Jakości – Polityka Jakości została zadeklarowana, udokumentowana i zakomunikowana wśród wszystkich pracowników BIO-CHIC Sp. z o.o.,
 • ustalanie celów dotyczących jakości,
 • przeprowadzanie przeglądów Systemu Zarządzania na zasadach określonych w procedurze P 10 Przegląd Zarządzania,
 • zapewnienie dostępności niezbędnych zasobów.
 • uwzględnianie zarówno ryzyk, jak i szans stanowiących podstawę do zwiększenia skuteczności systemu zarządzania.

 

 1. Politykę systemu zarządzania dotyczącą jakości realizujemy poprzez:
 • utrzymanie, zachowanie oraz doskonalenie systemu zarządzania na zgodność z normą PN-EN ISO/ IEC 17025:2018-02, PN-EN ISO 9001:2015 oraz zgodnie z GMP.
 • wykonywanie badań zgodnie z dobrą praktyką profesjonalną, na wysokim poziomie jakościowym według sprawdzonych metod badawczych gwarantujących bezstronność i wiarygodność wyników,
 • właściwy nadzór nad realizacją badań,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przez ciągły proces szkoleniowy,
 • sprawne i odpowiednio nadzorowane wyposażenie pomiarowe i badawcze,
 • ciągłe doskonalenie świadczonych usług,
 • zapewnienie klientom ochrony poufnych informacji i praw własności.

 

 1. Kierownictwo Spółki BIO-CHIC zobowiązuje się do:
 • zapewnienia środków finansowych niezbędnych do realizacji celów systemu zarządzania dotyczących jakości,
 • stworzenia mechanizmów gwarantujących ciągłe doskonalenie systemu zarządzania,
 • bezpośredniego nadzorowania realizacji polityki systemu zarządzania dotyczącej jakości poprzez udział w okresowych, zaplanowanych przeglądach zarządzania,
 • zapewnienia, że Laboratorium Mikrobiologiczne działa bezstronnie i niezależnie w zakresie wykonywanych badań, a wynagrodzenie personelu nie zależy od liczby wykonywanych badań oraz ich wyników,
 • podejmowania decyzji o odstępstwach od ustaleń zawartych w dokumentacji systemowej, w sytuacjach wyjątkowych, po uprzednim upewnieniu się, że nie wpływają one na rzetelność i wiarygodność prowadzonych badań i nie powodują powstania niezgodności z normą

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, PN-EN ISO 900:2015 oraz GMP

 

Personel BIO-CHIC Sp. z o.o. jest zaznajomiony z dokumentacją dotyczącą jakości i stosuje politykę i procedury w swojej pracy.

Prezes Zarządu/Dyrektor Zarządzający sprawuje nadzór nad realizacją polityki systemu zarządzania dotyczącej jakości oraz działaniami zmierzającymi do zapewnienia i ciągłego doskonalenia jakości badań, a także utrzymania właściwych warunków koniecznych do ich wykonania.