CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.

Historia

1987 rok- rozpoczęcie działalności BIO-CHIC Sp z o.o.- prywatnej firmy doradczo - usługowej działającej na prężnie rozwijającym się rynku kosmetycznym.

Misją firmy jest wyspecjalizowany serwis ułatwiający rozwój i działanie firmom kosmetycznym.

Zakres działalności: opracowywanie nowych technologii kosmetycznych, gotowych do wdrożenia; organizacja badań jakościowych; przegląd i sprawdzanie dokumentacji produktów z importu; przeprowadzanie procedury uzyskiwania pozwoleń PZH na wprowadzanie produktów na rynek.

2001 rok -zmiany misji i strategii Firmy w związku ze zmianami kapitałowymi.

Działalność Firmy koncentruje się na rynku farmaceutyczno - kosmetycznym. Powstaje laboratorium mikrobiologiczne specjalizujące się w monitoringu środowiska produkcyjnego w zakładach farmaceutycznych oraz innych o podwyższonych wymogach higieny. Laboratorium przeprowadza kontrolę czystości mikrobiologicznej produktów farmaceutycznych i kosmetycznych.

Misją firmy jest wyspecjalizowany outsourcing dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży kosmetyczno-farmaceutycznej, umożliwiający dostosowanie oferowanych przez nich produktów lub usług do wymogów Unii Europejskiej.

2002 rok - Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością - pierwsza certyfikacja ISO 9001:2000; Zakres certyfikacji: „Badania mikrobiologiczne, analizy techniczne i doradztwo projektowe dla branży kosmetycznej, farmaceutycznej i żywności funkcjonalnej" - (certyfikat BVQI)

2003 rok - uzyskanie dotacji Unii Europejskiej w ramach programu PHARE na zakupy inwestycyjne w Laboratorium umożliwiające wykonywanie badań zgodnie z najwyższymi standardami

2006 rok - uzyskanie przez Laboratorium Mikrobiologiczne BIO-CHIC akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji PCA (nr AB 745) na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" w zakresie:
-środowiska w zakładach produkcyjnych farmaceutycznych i kosmetycznych oraz w zakładach usługowych o podwyższonych standardach higieny typu: gabinety SPA, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej
- według procedury badawczej PB-06 wydanie 3 z dnia 20.03.2006
- preparatów farmaceutycznych niesterylnych według Farmakopei Polskiej VI 2002 oraz PB - 01 wydanie 4 z dnia 27.02.2006 z wyłączeniem punktu 4.7.2

2005 rok - Audit Recertyfikacyjny BVQI na zgodność Systemu Zarządzania Jakością BIO-CHIC z normą ISO 9001:2000 zakończony ponownym uzyskaniem certyfikatu

2008 rok - rozszerzenie zakresu akredytacji PCA o „Preparaty farmaceutyczne i surowce niesterylne: czystość mikrobiologiczna preparatów metodą bezpośredniego posiewu według Farmakopei Polskiej VII tom I-2006, Farmakopei Europejskiej 5.0 Tom I -2005, PB-10 wydanie 3 z dnia 19.07.2007r."

2009 rok - rozszerzenie zakresu akredytacji PCA o „Preparaty farmaceutyczne i surowce niesterylne: czystość mikrobiologiczna preparatów metodą bezpośredniego posiewu według metod zharmonizowanych - PB 13, wydanie 3 z dnia 06.03.2009 r.

Na podstawie inspekcji przeprowadzonej w listopadzie 2009 roku stwierdzono, że Spółka BIO-CHIC spełnia wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania. Od 25 listopada 2009 roku posiadamy certyfikat GMP.

listopad 2009 - Audit Recertyfikacyjny BVQI na zgodność Systemu Zarządzania Jakością BIO-CHIC z normą ISO 9001:2008 zakończony ponownym uzyskaniem certyfikatu. Zakres certyfikacji: „Badania mikrobiologiczne, analizy i doradztwo techniczne dla branży kosmetycznej, farmaceutycznej i żywności funkcjonalnej" - (certyfikat BVQI)

maj 2010 - audit recertyfikacyjny PCA, uaktualnienie zakresu o nowe dokumenty odniesienia: Suplement 2009 do FP VIII, Suplement 6,7 do Ph. Eur 5,0

listopad 2010 - audit transferowy z firmy BVQI do firmy DNV na zgodność Systemu Zarządzania Jakością Bio-Chic z normą ISO 9001:2008 - uzyskanie nowego certyfikatu

lipiec 2011 - audit w nadzorze PCA, uaktualnienie zakresu akredytacji o Ph. Eur 7,0 i Suplement 2010 do FP VIII

maj 2012 - audit w nadzorze PCA, uaktualnienie zakresu o FP IX, Tom I 2011 oraz rozszerzenie zakresu akredytacji o badanie kosmetyków i surowców kosmetycznych wg norm PN-EN ISO

wrzesień 2012 - pozytywne przejście audytu okresowego Systemu Zarzadzania Jakością przeprowadzonego przez firmę DNV

styczeń 2013 - na podstawie pozytywnego wyniku inspekcji przeprowadzonej przez GIF w listopadzie 2012 r. otrzymalismy kolejny certyfikat GMP w zakresie badań mikrobiologicznych niesterylnych produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz pierwszy certyfikat GMP w zakresie badań mikrobiologicznych niesterylnych badanych produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi

kwiecień 2013 - uzyskanie zezwolenia GIF na przetwarzanie środków odurzających grupy II-N i substancji psychotropowych grupy IV-P w celu wykonywania badań czystości mikrobiologicznej

maj 2013 - audyt w nadzorze PCA zakończony wynikiem pozytywnym, uaktualnienie i rozszerzenie zakresu akredytacji o badania środowiska w zakładach o podwyższonych standardach higieny (np. SPA, gabinety kosmetyczne i odnowy biologicznej, ZOZ-y)

wrzesień 2013 - kolejny audyt okresowy Systemu Zarządzania Jakością przeprowadzony przez DNV - utrzymanie certyfikatu ISO.

grudzień 2013 – uzyskanie na kolejny 3-letni okres certyfikatu GMP, wydanego przez GIF na  podstawie planowej inspekcji przeprowadzonej w listopadzie 2013 r.

marzec 2014 – audyt w nadzorze przeprowadzony przez PCA wraz z aktualizacją zakresu akredytacji – uzyskanie kolejnego certyfikatu ważnego do dnia 23.07.2018 r.

wrzesień 2014 – audyt recertyfikacyjny przeprowadzony przez DNV na zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008 zakończony ponownym uzyskaniem certyfikatu ważnego do 16.11.2017 r.

maj-czerwiec 2015 – ocena w procesie nadzoru przeprowadzona przez PCA w formie przeglądu dokumentów, uaktualnienie zakresu akredytacji – utrzymanie akredytacji.

sierpień 2015 – audyt kontrolny Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001:2008 – utrzymanie certyfikatu.

listopad 2015 – planowa inspekcjaGIF, która potwierdziła kompetencje i działania laboratorium BIO-CHIC zgodne z GMP, uzyskano kolejny certyfikat GMP ważny do 30 listopada 2018 r.

maj 2016 – ocena w procesie nadzoru przeprowadzona przez PCA, uaktualnienie zakresu akredytacji – utrzymanie akredytacji.

sierpień 2016 - audyt kontrolny Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą ISO 9001:2008 – utrzymanie certyfikatu.

sierpień 2017 – firma DNVGL przeprowadziła audyt transferowy i audyt recertyfikacyjny, mający na celu ocenę zgodności systemu zarządzania ISO 9001:2015. System zarządzania został oceniony jako skuteczny i zgodny ze standardem. Uzyskany certyfikat jest ważny do listopada 2020 r.

grudzień 2017 – inspekcja  PSSE w Warszawie w wyniku, której laboratorium zostało zatwierdzone do prowadzenia oznaczeń w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.